>

رد کردن لینک ها

روند ثبت نام در باشگاه کوشا

جهت ثبت نام در باشگاه کوشا ابتدا با شماره تلفن 34210110 026 تماس بگیرید ، وقت تعیین سطح دریافت کنید ( تعیین سطح رایگان انجام میشود ) سپس جهت تعیین سطح در روز و ساعت مشخص شده در باشگاه حاضر شوید و بعد از تعیین سطح در صورت تمایل ثبت نام انجام دهید