>

رد کردن لینک ها

فوتبالک ( آموزش فوتبال پایه کودکان )

فوتبالک
فوتبالک ( آموزش فوتبال پایه )

فوتبالک

آموزش فوتبال پایه کودکان ( 3 تا 6 سال ) در باشگاه ورزشی کودکان کوشا

در زمین چمن سرپوشیده و تجهیز شده با ایمنی کامل

آموزش به کودکان تفاوت زیادی با آموزش در سنین دیگر دارد و متاسفانه در بعضی از آموزشگاه ها به روش سنتی و به سبک بزرگسالان با کودکان کار میکنند .

که این موضوع نه تنها به شکوفایی استعداد کودک کمکی نمیکند بلکه کودک را از نظر مسائلی همچون اعتماد به نفس و … با مشکلاتی رو برو میسازد.

مربیان باشگاه ورزشی کوشا با تخصصی که در زمینه کودک دارند این زمینه را مهیا کرده اند تا کودکان علاقه مند به این رشته ورزشی در محیطی ایمن و به روش مخصوص کودکان آموزش ببینند.

به گفتگو بپیوندید