>

رد کردن لینک ها

باشگاه ورزشی کودکان کوشا

ورزش اختصاصی کودکان به روش علمی ETA

رشد مهارتهای حرکتی پایه کودکان ( 3FUN )

امکان ورزش کودک و مادر / کودک و پدر

مادروکودک ( باشگاه ورزشی کودکان )
پدروکودک

 

همچنین باشگاه کوشا با توجه به داشتن سالنهای متنوع امکان

ورزش همزمان مادر و کودک در دو سالن مجزا را نیز دارد

انواع تمرینات ورزشی / آمادگی جسمانی / ورزش های توپی و راکتی

ورزش های توپی راکتی
ورزش های متنوع و مهیج
ورزش های توپی

 

تمرینات تعادلی متنوع

ورزش های تعادلی

 

دارای سالن های مجزا و کاملا تجهیز شده

 

جهت آشنایی بیشتر با مجموعه به اینستاگرام ما مراجعه کنید

شماره های تماس : 5093279 0912 / 34210110 026

کرج-جهانشهر-بلوارمولانا-خیابان حافظ – مجموعه ورزشی سیدالشهدا ( باشگاه کوشا )

 

به گفتگو بپیوندید