>

رد کردن لینک ها

در #باشگاه_ورزشی_کودکان کوشا

ابتدا کودکان تعیین سطح میشوند ، تا در کلاس بتوانند فعالیت های ورزشی را همسان انجام دهند .

با انجام این تعیین سطح کودکان دچار مشکلاتی مانند عدم اعتماد به نفس نخواهند شد.