>

رد کردن لینک ها

کودکان ، موبایل و کامپیوتر ( بیشتر بدانید )

بیشتر بدانید


.
#کودکان از دو سالگی میتوانند یک ساعت در روز تلویزیون تماشا کنند .
اما حداقل تا شش سالگی بهتر است برای بازی با موبایل ، آیپد یا کامپیوتر صبر کنند.📱
.
دلیل اول این است که کودکان زیر شش سال که بیشتر از یک ساعت در روز در معرض کار با موبایل و کامپیوتر هستند. در معرض خطر اعتیاد به اینترنت و منزوی شدن در هفت سالگی و بعد از آن خواهند بود. .
دلیل دوم آن است که هیچ مطالعه و تحقیق دراز مدت در مورد تاثیر موبایل بر سلامت کودکان انجام نشده است و دلیل سوم این است که انسان و بالاخص کودکان در رابطه با دیگران رشد سالم خواهند داشت. کودک با نشستن و زل زدن به یک صفحه دیجیتالی تنها زندگی و رشدش متوقف میشود.
.
شما هیچ وقت به کودک خودتون اجازه استفاده از چاقو در یکسالگی نمیدهید

به گفتگو بپیوندید