>

رد کردن لینک ها

شنای کودکان کوشایی در کرج

بازیهای هدفمند کودکان کوشایی اینبار در استخر

 در تابستان ورزش شنا علاقه مندان بسیار زیادی دارد

بخشی از شنای پدروکودک رو به صورت هدفمند مشاهده میکنید

 عکسهای شنای کودکان باشگاه ورزشی کودکان کوشا

باشگاه ورزشی کودکان کوشا

 

به گفتگو بپیوندید