>

رد کردن لینک ها

3Fun چیست ؟

باشگاه ورزشی کودکان کوشا به روش 3Fun ورزش پایه کودکان را انجام میدهد.

توضیح روش 3Fun از زبان سرکار خانم پیک متخصص حرکتی باشگاه کوشا