>

رد کردن لینک ها

چگونه به کودک بیاموزم بخشنده باشد

چگونه به کودک بیاموزم بخشنده باشد

قدم اول : اگر فرزندتان اسباب بازی بچه دیگری را پس نمیدهد ، با مهربانی و صبوری طرف بچه دیگر را بگیرید تا کودک حد و مرز را بیاموزد. اگر در کلاس یا مهد است از مادر دیگر یا مربی بخواهید تا اسباب بازی را پس بگیرد و در حالی که فرزندتان را آرام می کنید ، مراقب باشید با محبت نامناسب به او حس قربانی بودن و طلبکار بودن را ندهید. در مهمانی ها ، اسباب بازی را از او بگیرید و به صاحبش بازگردانید و به او بگویید اگر بخواهد میتوانید شبیه آن را برایش بخرید ، اما آن اسباب بازی متعلق به دیگری است.

قدم دوم : زمانی که مهمان دارید اسباب بازی های فرزندتان را جمع کنید و اسباب بازی های مخصوص مهمان که همه یک شکل هستند را بیورید . فرزندتان باید بداند که این اسباب بازی ها مال او نیستند.

 

قدم سوم : زمانی که به محیط های اجتماعی می روید . قبل از ورود به او توضیح دهید که باید منتظر بماند تا نوبتش شود و باید اسباب بازی ها را تقسیم کند.

قدم چهارم : از ساعت استفاده کنید. پدر و مادر ئو کودکان دور هم و با هم بازی کنند. زمانی را مشخص کنید و ساعت شماطه دار را روی زمان کوتاهی مثلا دو دقیقه بگذارید . وسیله ای را به دست همدیگر بدهید و هرکسسی از روی ساعت دو دقیقه آن شی دستش باشد . زمان که به پایان رسید با بازی و شادی تشویقش کنید تا وسیله را به نفر بعدی بدهد. کودک با این بازی یاد میگیرد در محیط بیرون برای رسیدن نوبتش صبر کند.

قدم پنجم : زمانی که فرزندتان اسباب بازی های دیگران را میگیرد و آنها اسباب بازی را پس میگیرند و او را ناراحت میشود ، شما ناراحت نشوید.

احساسش را تایید کنید و بگویید : ” میدونم از اینکه اسباب بازی رو ازت گرفت ناراحتی “

قدم ششم : وقتی از تاکسی پیاده میشوید ، به او نشان دهید نفر دیگری سوار آن شد. زمانی که از صندلی خود در محیط عمومی بلند میشوید به او نشان دهید که دیگری روی صندلی شما مینشیند.

قدم هفتم : با وسایل خانه بازی کنید. وسایل شخصی خود را وسط بگذارید آنرا به هم بدهید . از فرزندتان بخواهید شانه شما را به پدرش بدهد و جوراب ره به خواهرش

قدم هشتم : به فرزندتان فرصت بدهید بخشیدن را بیاموزد . به او بیسکوییتی بدهید و خواهش کنید به خواهر یا برادرش بدهد. ممکن است او تکه ای از آن را بکند و به او بدهد و بقیه را خودش بخورد.این نشانه خوبی است که فرزندتان در حال یادگیری است.