>

رد کردن لینک ها

پرتاپ کردن نوزاد به هوا

پرتاب کردن نوزاد به هوا

در موارد بسیار زیادی مشاهده می شود برای بازی با نوزاد و یا خنداندن و آرام کردن کودک ، او را به هوا پرتاب می کنند ، که این امر می تواند پیامدهای منفی جدی برای سلامت نوزاد یا کودک به همراه داشته باشد. نسبت وزن و اندازه سر نسبت به بدن در نوزادان در مقایسه با بزرگسالان بزرگتر بوده و بنابراین تکان بدن حرکت بیشتری را به سر می دهد ، به علاوه نوزادان گردن ضعیفی دارند . بنابراین کودکان خود را بالا و پایین نیندازید و عشق و محبت خود را از راههای دیگر مثل نوازش نشان دهید.