>

رد کردن لینک ها

دالی موشه و قایم باشک بازی

دالی موشه و قایم باشک بازی یکی از بهترین بازی های جهانی برای کودکان است. کودک بعد از شش ماهگی به مرحله بقای شئی میرسد ، یعنی کودک در می یابد شیئ که مخفی می شود و قابل دیدن نیست ، همچنان حضور دارد و میتواند آنرا پیدا کند ، بهترین زمان برای بازی دالی موشه ، شش تا دوازده ماهگی است . این بازی کمک می کند کودک هنگام ندیدن مادر ، کمتر دچار هراس بشود. بعد از یکسالگی که کودک راه میافتد ، قایم باشک بازی میتواند جای دالی موشه را بگیرد . انتظار کشیدن برای پیدا کردن شخص،تحرک جسمی ، و هیجان پیدا کردن مادر ، تفریح هیجان انگیزی خواهد بود و روش خوبی برای درمان اضطراب جدایی در کودکان است.

به گفتگو بپیوندید