>

رد کردن لینک ها

اشتباه تربیتی دوم : بچه اند نمی فهمند

در گذشته تصور بر این بود که بچه ها نمی فهمند در اطرافشان چه خبر است. به همین دلیل والدین در حضور فرزندشان دعوا می کردند ، غیبت می کردند ، بدی دیگران را می گفتند ، یا اگر اتفاقی برای کودکشان میافتاد حرفشان این بود که ” نگران نباش ، بچه است نمی فهمه ” اما امروزه میدانیم که کودکان بیشتر از آنچه ما تصور میکنیم ، اتفاقات اطراف خود را حس و احساس می کند . ممکن است بچه ها دقیقا ندانند چه خبر است و ممکن است قدرت نقد و استدلال درک مسائل را نداشته باشند ، ممکن است نتوانند علت و معلول را به هم مرتبط کنند ، اما با استفاده از هوش و تخیل خود از حوادث قانون میسازند. به عوان مثال ” مامان و بابا دعواشونه چون من بچه  بدی هستم ” ” مامان از وقتی نی نی اومده حوصله منو نداره چون من دوست داشتنی نیستم برای همین یکی دیگه رو جای من آورده ” به علاوه کودکان مانند اسفنج ، احساسات اطرافیان خود را جذب می کنند اگر والدین خشمگین ، مضطرب ، نگران یا افسرده باشند ، کودکان و حتی نوزادان این قابلیت را دارند تا احساسات والدین خود را جذب کنند پس مراقب باشیم چگونه الگویی برای فرزندمان هستیم و به آنها چه می آموزیم .